Her kan du se en oversigt over ekstra moduler som ikke er indeholdt i standard shoppen, men som kan aktiveres og deaktiveres særskilt, dog for en minimum periode på 3 mdr.